Surringsgrej

Efterfølgende er en gennemgang af de vigtigste punkter der er nødvendig til servicering af surringsgrej af kæde og fiberstropper. En mere uddybende gennemgang findes i DS/EN 12195-2 og DS/EN 12195-3.

Begreber:

Når man beskæftiger sig med surring opstår der et helt nyt sæt begreber som der redegøres for her.

BF – Breaking Force er den kraft som kæden eller fiberbåndet, som minimum kan optage før det bryder.

LC - Lashing Capasity er den surringskraft som man må regne med at kæden eller fiberbåndet kan holde til.

HF – Hand operating Force er den håndkraft der overføres til et spændeværktøj.

SHF – Standard Hand Force er en standard håndkraft på 500 N (50 kg)

STF – Standard Tension Force er den forspændingskraft som man kan opnå med et givet spændeværktøj når spændehåndtaget tilføres en kraft på 500 N (SHF).

Dim - mm 6 7 8 10 13 16 20
STF – daN/kg 550 750 1000 1575 1500 2400 3750

Kædesurring:

Nedenstående er et eksempel på hvad der findes af muligheder for kædesurringsgrej. Ikke alle komponenter anvendes i Danmark, men de mest gængse vil blive gennemgået i det efterfølgende.

Surringsgrej figur 1
Figurforklaring
 • A - Komplet surringsarrangement
 • A1 - Mærkning
 • B - Surringskæde
 • C - Spændeværktøj
 • C1 - Spændemøtrik
 • C2 - Kort loadbinder
 • C3 - Rathet (alm. Kædestrammer)
 • C4 - Skraldetalje
 • D - Forbindelsesgrej
 • D1 - Surringskrog
 • D2 - Ovalring
 • D3 - Sjækel
 • D4 - Opkorterkrog
 • D5 - Samleled
 • D6 - Støddæmper
 • D7 - Kombinations komponent
 • E1 - Lastviser
 • E1 - Overlastviser
 • Normer:
 • B - Surringskæde – EN 818-2
 • D4,D5 - Opkorterkroge og samleled – EN 1677-1
 • D1 - Surringskrog – EN 1677-2
 • D2 - Ovalring – EN 1677-4

Kæde:

Som surringskæde anvendes oftest kortledet klasse 8 kæde, men andre typer kan også forekomme. Langledet kæde kan også anvendes til surring, men kun til transport af langtømmer og stammer. LC er normalt halvdelen af BF, og da der er en sikkerhedsfaktor på 4 på lastkæde, vil LC være det dobbelte af WLL.

Kædestrammer/Ratchet:

Kæderstrammere må ikke være forsynet med skarpe kanter som kan rive hænder, eller andre kropsdele til blods. De skal være forsynet med uddrejningssikring, og vandringen må ikke overstige 150 mm i hver ende.

En kædestrammer må ikke kunne tilføre mere forspænding (STF) til en kæde end 0.25xLC for 6-10 mm kæde, og 0.15xLC for 13 og 16 mm kæde, når man tilfører håndtaget en kraft på 500 N (50 kg). Ligeledes skal de være konstrueret således at der skal en ekstra handling til for at løsne dem igen.(evt. ved at slå en sikring fra eller til)

Kroge:

Både surringskroge og opkorterkroge skal være forsynet afhægtningssikring / krogpal, således at utilsigtet skred af lasten forhindres.

Surringsgrej figur 2
Mærkning af surringsgrej

Fibersurring:

Nedenstående er et eksempel på hvad der findes af muligheder for kædesurringsgrej. Ikke alle komponenter anvendes i Danmark, men de mest gængse vil blive gennemgået i det efterfølgende.

Surringsgrej figur 1
Figurforklaring
 • A - Komplet fibersurring
 • B - Fladvævet surringsbånd
 • C1 - Standard båndspænder
 • C3,C4 - Båndsamler
 • D - Endefittings
 • D2 - Fladkrog
 • D4 - Øje til ankerkrog
 • D6 - Standard dobbeltkrog
 • E - Kraftmåler
 • A1,A2 - Mærkelabel
 • C - Båndspænder
 • C2 - Båndspænder m. kaftmåler
 • C5 - Båndspil
 • D1 - Fladkrog m. pal
 • D3 - Chassis krog
 • D5 - Forbindelse til kæde
 • D7 - Wireklo
 • F1,F2 - Spænde, Glidespænde

Fiberbånd:

Fibersurringer er som regel fladflette fiberbånd i polyester, med forskellig brede og tykkelse. De mest anvendte dimensioner er 25, 35, 50 og 75 mm, men andre dimensioner kan også forekomme. LC – Surringsstyrken er det halve af den nominelle værdi dvs. en 5 ton surring har en LC på 2.5 ton (2500 daN).
Man kan ikke ligesom ved løfestropper se på farven hvilen belastning de kan klare, surringsstropper forekommer i alle farver, men nogen fabrikanter mærker båndet med streger som viser størrelsen. Båndet til fibersurringer skal have en min brudstyrke (BF) på 3 x LC.
Husk ! sollys nedbryder polyester, hvorfor fibersurringer ikke bør anvendes i mere end 10 år.

Kroge:

De mest anvendte er Standard dobbeltkrog (D6), som består af et stykke bukket rundjern der skal være svejst i krogen hvor enderne mødes. Kroge med sikkerhedspal kan også forekomme, men det er ikke noget krav.

Båndstrammer:

Båndstrammere må ikke være forsynet med skarpe kanter som kan rive hænder, eller andre kropsdele til blods. En båndstrammer skal være forsynet med udløser anordning, som kun kan udløse strammeren når dette står helt åbent, og være konstrueret således at den kan indeholde bånd til at dreje minimum 2.5 omgang.
Under service skal der observeres at spændet er fuldt funktionsdygtigt og uden deformationer.

Båndstrammerens håndtag skal som minimum have en brudstyrke som nedenstående.

Surringsgrej figur 5

Mærkning

Surringsgrej mærkning Surringsgrej mærkning