Lænkekæder

Lænkekæder skal anvendes i overensstemmelse med arbejdsmiljø lovgivningens bestemmelser om tekniske hjælpemidler.
Ud fra disse bestemmelser stilles efter Arbejdstilsynets praksis følgende krav:

Valg af lænkekæder

Der skal vælges lænkekæder, der er velegnede til formålet,
så de kan anvendes på forsvarlig måde, og i overensstemmelse med leverandørens forskrifter.

Kæder skal være så stærke, at de med den nødvendige sikkerhed (sikkerhedsfaktor) kan klare den størst tilladelige belastning.

Sikkerhedsfaktoren er forholdet mellem kædens mindste garanterede brudstyrke og den størst tilladelige belastning.

Kæder, der benyttes i forbindelse med personløft (fx til ophængning af kurv i (krankrog) skal hver have sikkerhedsfaktor 6 over for den totale belastning.

Kæder til anhugning skal have sikkerhedsfaktor 4 og være mærket med størst tilladelige belastning WLL.

Krog, sjækler, samleled og lignende tilbehør, der monteres på kæder, skal normalt have en sikkerhedsfaktor 4 over for den mindste garanterede brudbelastning og være mærket med størst tilladelige belastning WLL.

Kroge skal være forsynet med afhægtningssikkerhed, fx ved anvendelse af sikkerhedskroge.

Løftekæde kan fås i 3 kvaliteter nemlig Grade 80/Klasse 8, Grade 100/ Klasse 10 og Grade 120/ Klasse 12, hvoraf Grade 100 har den største brudstyrke. Grade 100 udmærker sig ved at have en større bæreevne med samme kædediameter som Grade 8. Man kan således opnå en højere bæreevne med en lettere kæde.

Kassation

Kæder skal kasseres i følgende tilfælde:

Når kædens ledtykkelse ved slid er mindsket med 10 % af den oprindelige tykkelse, eller et kædeled ved brug er forlænget med mere end 5 %, se fig. 1.

Når kæden har rustgruber.

Når kædeled er forstrakt, vredet eller bukket ud af facon, har brud, revner eller andre deformationer.
Enkelte beskadigede led kan dog eventuelt udskiftes, ved brug af originale samleled.

Når der er snoninger eller deformationer over mange led.
Sådanne snoninger eller deformationer kan være vanskelige at se ved kontrol af de enkelte led, men kan kontrolleres ved at hænge kæden op i den ene ende, så hele kæden (eller den del af den, man skal afprøve) hænger frit.
Leddene skal danne fuldstændige lodrette linjer uden snoninger.

Opbevaring

Lænkekæders opbygning

Lænkekæder er fremstillet af rundstål, der er formet som aflange ringe (kædeled), der griber ind i hinanden.

En kædes dimension angives ved rundstålets diameter, leddenes indvendige bredde og længde og omtrentlige antal led pr. meter.

Der skelnes mellem kort- og langleddede kæder. Den kortleddede kæde er den mest anvendte.

En kæde kaldes kortleddet, når den indvendige længde af leddene er højst 3 gange godstykkelsen.